BİZİM ÇALIŞQANLIĞIMIZ - SİZİN UĞURUNUZDUR
AZ EN
     CARİ LAYİHƏLƏRİMİZ   
 
BTC Siyirtmə Stansiyaların Elektrifikasiyası

2009-cu ilin sonunda Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri Şirkəti (BTC) Azərbaycanda BTC/CQBK Klinli Siyirtmələrin Elektrik Təchizatı üçün Podratçı qismində TelcoPlus şirkətini seçmişdir. 19 Klinli Siyirtmənin Azərenerji enerji istehsalçısına və vahid enerji sisteminə aid olan etibarlı elektrik enerji mənbəyinə qoşulması nəzərdə tutulurdu. Layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək işlərə aşağıdakılar daxildir:

  • Layihələndirmə və Sənədləşdirmə
  • Satınalmalar
  • Təchizatla bağlı zəruri icazələrin və texniki şərtlərin alınması
  • Qoşulma nöqtələrində (lazım gələrsə yarımstansiyalarda) Tənzimləmə İşləri
  • Yüksək Gərginlikli Elektrik Hava Xəttinin Dayaqları üçün zəruri torpaqların daimi və müvəqqəti əsaslarla əldə edilməsi
  • Yüksək Gərginlikli Elektrik Hava Xəttinin Dayaqlarının Hazırlanması (qaynaq, cilalama, rəngləmə)
  • Tikinti İşləri (Qazma, Quraşdırma, Kipləşdirmə, Kabel Xəttinin Çəkilməsi)
  • Klinli siyirtmə üçün transformator sisteminin tədarükü və transformatorların quraşdırılması
  • İstismara vermə və Təhvil-təslim
Click to Enlarge Click to Enlarge
ANBARLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ
Biz anbarların idarə edilməsində peşəkar səviyyədə kompyüter sistemləri tətbiq edirik. Biz sifarişçilərin anbar əməliyyatlarını idarə edir və aşağıdakı işləri həyata keçiririk: sənədlərin hazırlanması, daşımaların planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, inventarizasiya və anbar əməliyyatları, etibarlılığın təmin edilməsi üçün yaddaş sistemi və s. Biz Azercell Telecom-a məxsus olan iki anbarın idarə edilməsini həyata keçirmişik (2005-2008) və hal hazırda AzTelia MMC bu xidmətizdən istifadə edir.
Click to Enlarge Click to Enlarge