BİZİM ÇALIŞQANLIĞIMIZ - SİZİN UĞURUNUZDUR
AZ EN
     SAĞLAMLIQ, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAF MÜHİT   
 

Əməliyyatlarımızda sağlamlıq, təhlükəsizlik eləcə də ətraf mühitin qorunmasının vacibliyini biz anlayırıq. Buna görə də sağlamlıq və təhlükəsizlik sahəsində yüksək standartlara nail olmaq üçün bütün dövlət qurumları, müştərilər və subpodratçılarla, eləcə də öz işçilərimizlə təhlükəsiz işin  təşkili  bizim öhdəliyimizdir. Keyfiyyət və təhlükəsizlik üçün biz bütün fəaliyyətimizə aid olan istehsalat standartlara, qanunlara və məcəllələrə, eləcə də müştərinin tələblərinə ciddi riayət edirik. TelcoPlus şirkətinin sağlamlıq və təhlükəsizlik siyasəti bütün işçilərə, öz sağlamlıq və təhlükısizlik öhdəliklərini bilmək məqsədi ilə təqdim olunur.

 
  • İşçilərimizi bütün səviyyələrdə lazımi iş instruksiyalar və təlimlər ilə təmin edirik
  • Biz sağlam və təhlükəsiz ətraf mühit yaratmağa çalışırıq
  • 130000 saat bədbəxt hadisəsiz işləyirik
  • OHSAS 18001: 1999 standartın tələblərinə ciddi riayət edirik
Click to Enlarge
 
Aşağıdakı sənədləri yükləyə bilərsiniz:
Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Siyasətimiz (pdf, 64 kb)
Proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi cədvəli (pdf, 315 Kb)
Click to Enlarge